3 - 4oz Premium Chap Double Butt Suede (Fuschia) - Z510FU